Chuyên mục: Dự đoán XSMN

Soi cầu lô Kiên Giang đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2023

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
69 30 cầu 74%
08 22 cầu 56%
54 20 cầu 71%
62 39 cầu 65%
89 36 cầu 79%
46 28 cầu 59%
94 24 cầu 60%
24 29 cầu 80%
52 27 cầu 66%
33 33 cầu 55%

Chốt lô Kiên Giang đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2023 như sau:

Bạch thủ lô 24
Song thủ lô 24 – 89
Xiên 3 24 – 89 – 69

Soi cầu lô Tiền Giang đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2023

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
06 26 cầu 66%
37 21 cầu 80%
00 20 cầu 68%
02 30 cầu 73%
46 39 cầu 57%
85 27 cầu 63%
45 29 cầu 76%
86 37 cầu 67%
78 35 cầu 75%
47 40 cầu 70%

Chốt lô Tiền Giang đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2023 như sau:

Bạch thủ lô 37
Song thủ lô 37 – 45
Xiên 3 37 – 45 – 78

Soi cầu lô Đà Lạt đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2023

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
80 24 cầu 71%
25 31 cầu 69%
59 36 cầu 77%
38 21 cầu 56%
36 22 cầu 65%
90 40 cầu 75%
65 20 cầu 63%
24 25 cầu 70%
73 37 cầu 68%
31 29 cầu 66%

Chốt lô Đà Lạt đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2023 như sau:

Bạch thủ lô 59
Song thủ lô 59 – 90
Xiên 3 59 – 90 – 80

HỖ TRỢ