Chuyên mục: Dự đoán XSMN

Soi cầu lô Vĩnh Long đặc biệt ngày hôm nay 09/06/2023

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
76 39 cầu 73%
98 40 cầu 78%
28 28 cầu 59%
78 20 cầu 76%
83 33 cầu 64%
16 25 cầu 66%
86 37 cầu 56%
73 36 cầu 61%
06 31 cầu 71%
75 26 cầu 58%

Chốt lô Vĩnh Long đặc biệt ngày hôm nay 09/06/2023 như sau:

Bạch thủ lô 53
Song thủ lô 53 – 86
Xiên 3 53 – 86 – 98

Soi cầu lô Trà Vinh đặc biệt ngày hôm nay 09/06/2023

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
20 33 cầu 58%
26 30 cầu 76%
80 22 cầu 70%
15 38 cầu 55%
12 35 cầu 74%
71 25 cầu 72%
79 34 cầu 68%
04 39 cầu 67%
74 40 cầu 66%
36 23 cầu 64%

Chốt lô Trà Vinh đặc biệt ngày hôm nay 09/06/2023 như sau:

Bạch thủ lô 24
Song thủ lô 24 – 26
Xiên 3 24 – 26 – 12

Soi cầu lô Bình Dương đặc biệt ngày hôm nay 09/06/2023

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
69 40 cầu 61%
38 37 cầu 65%
59 28 cầu 75%
53 23 cầu 59%
82 34 cầu 60%
17 31 cầu 77%
99 38 cầu 64%
54 21 cầu 56%
74 32 cầu 66%
05 27 cầu 63%

Chốt lô Bình Dương đặc biệt ngày hôm nay 09/06/2023 như sau:

Bạch thủ lô 66
Song thủ lô 66 – 17
Xiên 3 66 – 17 – 59

HỖ TRỢ